Хотел Кестените Самоков

хотел Кестените Самоков

хотел Кестените

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

Резервация в хотела може да се направи по няколко начина:

1. Плащане по банков път в следните сметки;

Банкова сметкa в лева

ЦКБ-АД клон Самоков BIC: CECBBGSF
IBAN: BG94CECB97901054591706
Йордан Йорданов

CENTRAL COOPERATIVE BANK. SOFIA,103 G.S.RAKOVSKI Str . SAMOKOV BRANCH.
BIC: CECBBGSF_ IBAN:BG96CECB97902454591700 /EURO/
BENEFICIARY: YORDAN YORDANOV

2. Чрез кредитна карта MASTER и VISA
За плащане с кредитна карта, моля прочетете резервационната политика на хотела.
2.1. Извършване на авторизации - 50% от стойноста на нощувките или услугите, но не по- малко от стойността на 1/една нощувка/
Авторизация /блокировка по карта/ - представлява блокиране на сума по картата, без предизвикване на счетоводна операция.
След извършване на авторизацията наш служител информира картодържателя, че резервацията е успешна и му предоставя код на резервацията. Тази информация се предоставя по факс или e- mail .
Доплащането на остатъка от сумата по резервацията или услугата става на РЕЦЕПЦИЯ в брой с дебитна или кредитна карта.
3. Анулиране на резервация от страна на картодържателя
3.1. При плащане с кредитна карта ХОТЕЛА предлага пълно анулиране на авторизацията, ако резервацията е направена преди повече от 30 /тридесет дни/ от датата и часа на пристигане и анулирането е направено до 15 /петнадесет/ дни от датата и часа на пристигането.
Ако анулирането на резервацията е направено по- малко от 15 /петнадесет/ дни от датата и часа на пристигането ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на авторизацията
3.2. Ако резервацията е направена преди повече от 48 часа, но по- малко от 30 /тридесет/ дни преди датата и часа на пристигането /arrival date/ картодържателя анулира резервацията си до 48 часа преди датата и часа на пристигане. В този случай ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на една нощувка.
Ако резервацията не се анулира до 48 /четирдесет и осем/ часа преди датата и часа на пристигането /arrival date/, ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на направената авторизация.
3.3. Направена резервация в рамките на 48 /четирдесет и осем/ часа преди датата и часа на пристигането не могат да бъдат анулирани. В този случай ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на направената авторизация.
3.4. При неявяване на клиента на датата и часа на пристигане /arrival date/ без да е анулирана предварително резервацията, стаята е запазена за него до Check - out time на следващия ден и ако до тогава клиента не се e явил, ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на направената авторизация.

Ако сте съгласни с резервационната политика на ХОТЕЛА, моля изтеглете и попълнете формуляра и го изпратете сканиран на e-mail: hotel_kestenite@abv.bg или факс.

Съгласен съм с резервационната политика на хотела

 

За контакти

хотел Кестените в Самоков

телефони:
0722 66765
0878 564647
0878 121962
0878 540688
факс:072262030
e-mail: hotel_kestenite @abv.bg
град Самоков
ул.Македония 78